อย่าฝากคุณค่าชีวิตไว้ที่ปลายลิ้นใคร

บอร์ด ความรัก,อย่าฝากคุณค่าชีวิตไว้ที่ปลายลิ้นใคร ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย คติพจน์※ อย่าฝากคุณค่าชีวิตไว้ที่ปลายลิ้นใคร ※เวลาที่มีคนสรรเสริญเธอ ใจเธอลิงโลด!เวลาที่มีคนดูแคลนเธอ ใจเธอหดหู่!เธอเอ๋ย! สรรเสริญก็ดี ชื่นชมก็ดี ดูแคลนก็ดี นินทาก็ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณค่าของชีวิตเธอ สูงขึ้น อย่างนั้นหรือเธอมีดี เขาดูแคลน ความดีที่เธอมีด่างพร้อยลงฉะนั้นหรือเธอเลวทราม เขาสรรเสริญเธอ ความเลวที่เธอมีเจือจางลงฉะนั้นหรืออย่าให้ราคากับสิ่งเหล่านี้ให้มาก ตัวเธอเองต่างหากที่รู้ดี ว่าเธอมีดีแค่ไหนเพราะบางครั้ง เนื่องจากเขาอารมณ์ดี เขาจึงสรรเสริญเธอเพราะบางครั้ง เนื่องจากเขาอารมณ์เสีย เขาจึงดูแคลนเธอวันนี้เธออวยเขา เขาจึงชื่นชอบ เอ็นดู!พรุ่งนี้เธอไม่ได้อวยเขาเหมือนเดิม เขาจึงไม่พอใจ พาลโกรธ!สิ่งที่เขาเป็น เป็นไปตามอารมณ์ของเขารักเกลียดตามอารมณ์ของเขา ไม่ได้เกิดจากความจริงที่เป็นอยู่เขาสรรเสริญ แต่เธอไม่ได้ดีเด่นอย่างที่เขาสรรเสริญเธอกลับดีอกดีใจกับน้ำคำเขา เธอปลอม!เขาดูแคลน แต่เธอไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างเธอไม่ใส่ใจให้ราคาคำเขาเหล่านั้น เธอจริง!อย่าใส่ใจกับคำสรรเสริญเยินยอหรือคำติฉินดูแคลนให้มากนักเพราะมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของคนพูดจำไว้นะ! อย่าฝากคุณค่าชีวิตไว้กับปลายลิ้นของใครๆ