คนพูด ไม่เคยจำ คนฟังกลับ ไม่เคยลืม

บอร์ด ความรัก,คนพูดไม่เคยจำคนฟังกลับไม่เคยลืม ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เล่าสู่กันฟังคนพูด ไม่เคยจำคนฟังกลับ ไม่เคยลืม.คำพูด ที่เราเผลอพูด หลุดออกไปมันเป็นเรื่อง ที่ละเอียดอ่อนมาก เกินจะเข้าใจ.บางครั้ง คนพูด ไม่ทันได้คิดแต่คนฟัง กลับคิด จนลืมไม่ลง.ดังนั้น ก่อนที่จะพูด อะไรกับใคร การใช้คำพูด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก.ต้องมีสติ ก่อนพูด และต้องรู้จักคิดก่อนที่จะพูด ทุกครั้ง.คำพูด เมื่อพูด หรือ แสดงออกไปแล้วเป็นสิ่ง ยากมากที่จะ แก้ไข ถ้าผิดพลาด.ต่อให้อยาก ย้อนกลับไปแก้ไข มากแค่ไหนก็ไม่มีทาง ที่จะทำได้ เหมือนเคย.เช่นเดียวกับ ความรู้สึก ที่มันบั่นทอน ไปแล้วก็ยากที่จะกลับ มาเป็นเหมือนเดิมได้ เช่นเดียวกันตั้งสติ..คิดก่อนพูด.....คำพูด ที่เราเผลอพูด หลุดออกไปมันเป็นเรื่อง ที่ละเอียดอ่อนมาก เกินจะเข้าใจ.บางครั้ง คนพูด ไม่ทันได้คิดแต่คนฟัง กลับคิด จนลืมไม่ลง.ดังนั้น ก่อนที่จะพูด อะไรกับใคร การใช้คำพูด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก.ต้องมีสติ ก่อนพูด และต้องรู้จักคิดก่อนที่จะพูด ทุกครั้ง.คำพูด เมื่อพูด หรือ แสดงออกไปแล้วเป็นสิ่ง ยากมากที่จะ แก้ไข ถ้าผิดพลาด.ต่อให้อยาก ย้อนกลับไปแก้ไข มากแค่ไหนก็ไม่มีทาง ที่จะทำได้ เหมือนเคย.เช่นเดียวกับ ความรู้สึก ที่มันบั่นทอน ไปแล้วก็ยากที่จะกลับ มาเป็นเหมือนเดิมได้ เช่นเดียวกันตั้งสติ..คิดก่อนพูด....