'ออมสิน'สินเชื่อฉุกเฉินผู้มีอาชีพอิสระกู้ได้อยู่นะค่ะเช็ควิธีลงทะเบียนได้เลยค่ะ#ธนาคารออมสิน#เงินกู้ฉุกเฉินอาชีพอิสระ#ต้องฟังค่ะ