แผงโซล่าเซลล์เป็นโหลดได้จริงหรือ#แผงโซล่าเซลล์#แผงเป็นโหลด#judidea
ทดลองวัดโวลต์ วัดกระแสเพื่อพิสูตรว่าจริงๆแล้วแผงที่ทำหน้าที่ผลิตไฟกลายเป็นโหลดได้จริงหรือ