วิชาชีวิต ในความคิดของเรา🖤🖤

บอร์ด ความรัก,วิชาชีวิตในความคิดของเรา🖤🖤 ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โน้ตไง จะใครล่ะ- เลิกยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรา.- อย่าไปเป็นเดือดเป็นร้อนแทนใคร.- คนไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน.- ลดการคาดหวังเป็นการเพิ่มความสุข.- หัดให้กำลังใจตัวเองบ้าง.- ฝึกความเป็นคนมองหลาย ๆ มุม.- ดูคน ให้ดูที่เจตนา.- สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตคือสิ่งสำคัญ.- มองความผิดหวังเป็นบทเรียน.- มองปัญหาคือความท้าทายใหม่.- อย่าให้ราคากับคำคนที่ไม่รู้จักเราดีพอ.- ให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอ.- อย่าเล่าความดีของตัวเองให้คนอื่นฟัง.- เรื่องในบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าเอาออกมา.- คำคนดูถูกคนมันสะท้อนตัวตนเขาอยู่แล้ว.- ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวัง.- อย่าบ้างานจนลืมครอบครัว.- วางแผนการใช้ชีวิตบ้าง.- ชีวิตที่ผ่านมาเสียใจได้แต่อย่าเสียดายเลย.- อย่าหนีปัญหาด้วยการปล่อยไป.- ชีวิตอย่าเปรียบตัวเองกับใคร.- อย่าลืมความสุขเล็ก ๆ ของเรา.- แค่วันนี้ไม่ทุกข์ก็ สุ ข แล้ว…!