ภาพประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรักระหว่างสงครามของทหาร

บอร์ด ความรัก,ภาพประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรักระหว่างสงครามของทหาร ประสบการณ์ช.. แปลโดย Faithbook#1 Korean War Goodbye Kiss, Los Angeles, Sept. 6, 1950 #2 American Soldiers Getting Last Kiss On Ship Before Deployment To Egypt, 1963   #3 A Young Woman Lifts Her Feet While Embracing And Kissing A Uniformed Us Soldier At The Train Station, Connecticut, 1945 #4 A Sailor Kissing A Nurse In New York's Times Square. This Iconic Photo Symbolizes The End Of World War II, 1945 #5 Farewell To Departing Troops At New York's Penn Station, April 1943 #6 A Woman Leans Over The Railing To Kiss A British Soldier Returning From World War II, London, 1940 #7 Jean Moore Kneels And Kisses Her Fiancé, Wheelchair-Bound World War II Veteran Ralph Neppel, 1945 #8 Saying Goodbye At The Train Station Before Departing To WWII   #9 A Soldier Comes Home From War, 1940s   #10 American Soldier Kissing His English Girlfriend On Lawn In Hyde Park, 1945 #11 Soldiers Departing For Egypt Lean Out Of Their Windows To Kiss Their Loved Ones Goodbye, 1935   #12 Coffee Served On Porch Of Ante-Bellum Mansion, At Party For Cadets From Local Army Flying School, Mississippi, US, 1943 #13 English Soldiers Saying Goodbye To Their Wives, Getting Ready To Go To Egypt, 1937  #14 Farewell To Departing Troops At New York's Penn Station, April 1943 #15 Saying Farewell To Departing Troops At New York's Penn Station, April 1943  #16 US Soldier Tenderly Kissing His Girlfriend Goodbye Before Departing By Train, 1922 #17 A Young Woman On Roller Skates And Her Soldier Honey, 1940s #18 An English ATS And Eighth Air Force Sergeant Enjoy A Blissful Kiss, 1945   #19 A Sailor Leans Over A Picket Fence And Lifts His Girlfriend Up For A Kiss, 1945   #20 A British Soldier Whispers Into The Ear Of A Loved One As He Leaves For The Front, 1939